PRODEJ BIO HOVĚZÍHO MASA ZAHÁJEN!!!

Biofarma Pod Hájkem s.r.o., 512 36  Horní Branná 117
 

IČ 24736261      DIČ CZ699003051       

tel. +420 487 989 076, +420 910 050 070

KOUPIT BIO HOVĚZÍ

 

 

 

 

Rauty, svatby, vzdělávání

Prostory na naší farmě jsou ideálním místem k pořádání soukromých i firemních oslav a večírků.  Zajistíme pro Vás dle Vašich požadavků slavnostní hostiny, třídní srazy, společenské rauty, zázemí pro vzdělávání.

Dále zajišťujeme různé vzdělávací aktivity, týkající se problematiky venkova, farmaření, zdravého životního stylu,  vaření a pečení z regionálních surovin.

Na naší farmě organizujeme různé vzdělávací aktivity, týkající se problematiky venkova, farmaření, zdravého životního stylu a ekologického zemědělství, vaření a pečení z regionálních surovin.

Více zde: https://www.biofarma-pod-hajkem.cz/vzdelavani-na-farme/
Na naší farmě organizujeme různé vzdělávací aktivity, týkající se problematiky venkova, farmaření, zdravého životního stylu a ekologického zemědělství, vaření a pečení z regionálních surovin.

Více zde: https://www.biofarma-pod-hajkem.cz/vzdelavani-na-farme/
Na naší farmě organizujeme různé vzdělávací aktivity, týkající se problematiky venkova, farmaření, zdravého životního stylu a ekologického zemědělství, vaření a pečení z regionálních surovin.

Více zde: https://www.biofarma-pod-hajkem.cz/vzdelavani-na-farme/

Kontaktujte nás

Vzdělávání na farmě

Aktivity, které můžeme zájemcům nabídnout:

- Prohlídky s výkladem,

- Jednodenní vzdělávací program s aktivním zapojením účastníků,

- Pobytový vzdělávací program s aktivním zapojením účastníků.

Všechny programy zahajujeme prohlídkou farmy, ustájení zvířat a základními informacemi o chodu farmy, co obnáší a přináší ekologické hospodaření - odbornost výkladu je volena dle věkové kategorie účastníků. Podle počasí následuje prohlídka pastvin, polí, v případě dvoudenního kurzu je možnost prohlídky obhospodařovaných pozemků v Krkonošském národním parku (chráněné rostliny a živočichové).

Volitelná témata programu:

Zpracování bioprodukce na farmě - pečení kváskového chleba.

    Vaření na farmě - tradiční domácí pomalé vaření podle našich babiček s využitím dostupných surovin.

    Péče o půdu - šetrné a nešetrné zacházení s půdou, složení půdy, půdní organizmy.

    Péče o zvířata - dobré životní podmínky zvířat - podmínky a přínos ekologického způsobu chovu, co dávají zvířata lidem a co lidé         zvířatům.

    Pěstování plodin za zemědělské půdě - osevní postupy, využití pěstovaných plodin na farmě, moderní technologie při ekologickém hospodaření.   

    Zpracování mléka - výroba sýrů, tvarohů, jogurtů s použitím mléka ze spřátelené farmy.

    Fauna a flóra na farmě - hledání nehospodářských zvířat (myši, plži, zajíci, ptactvo, žížaly, hmyz atd.) a rostlin (byliny, dřeviny, léčivky atd.).

Naše farma je zapojená do zajímavého vzdělávacího  projektu  "SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA"

OČ SE JEDNÁ? 

 

Svatební hostina

1 | 2 >>

PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ

1 | 2 | 3 >>