Podnikové akce, vzdělávání

Prostory na naší farmě jsou ideálním místem k pořádání soukromých i firemních oslav a večírků.  Zajistíme pro Vás dle Vašich požadavků slavnostní hostiny, třídní srazy, společenské rauty, zázemí pro vzdělávání.

Dále zajišťujeme různé vzdělávací aktivity, týkající se problematiky venkova, farmaření, zdravého životního stylu,  vaření a pečení z regionálních surovin.

Na naší farmě organizujeme různé vzdělávací aktivity, týkající se problematiky venkova, farmaření, zdravého životního stylu a ekologického zemědělství, vaření a pečení z regionálních surovin.

Více zde: https://www.biofarma-pod-hajkem.cz/vzdelavani-na-farme/
Na naší farmě organizujeme různé vzdělávací aktivity, týkající se problematiky venkova, farmaření, zdravého životního stylu a ekologického zemědělství, vaření a pečení z regionálních surovin.

Více zde: https://www.biofarma-pod-hajkem.cz/vzdelavani-na-farme/
Na naší farmě organizujeme různé vzdělávací aktivity, týkající se problematiky venkova, farmaření, zdravého životního stylu a ekologického zemědělství, vaření a pečení z regionálních surovin.

Více zde: https://www.biofarma-pod-hajkem.cz/vzdelavani-na-farme/

Předvánoční posezení

Vzdělávání na farmě

Aktivity, které můžeme zájemcům nabídnout:

- Prohlídky s výkladem,

- Jednodenní vzdělávací program s aktivním zapojením účastníků,

- Pobytový vzdělávací program s aktivním zapojením účastníků.

Všechny programy zahajujeme prohlídkou farmy, ustájení zvířat a základními informacemi o chodu farmy, co obnáší a přináší ekologické hospodaření - odbornost výkladu je volena dle věkové kategorie účastníků. Podle počasí následuje prohlídka pastvin, polí, v případě dvoudenního kurzu je možnost prohlídky obhospodařovaných pozemků v Krkonošském národním parku (chráněné rostliny a živočichové).

Volitelná témata programu:

Zpracování bioprodukce na farmě - pečení kváskového chleba.

    Vaření na farmě - tradiční domácí pomalé vaření podle našich babiček s využitím dostupných surovin.

    Péče o půdu - šetrné a nešetrné zacházení s půdou, složení půdy, půdní organizmy.

    Péče o zvířata - dobré životní podmínky zvířat - podmínky a přínos ekologického způsobu chovu, co dávají zvířata lidem a co lidé         zvířatům.

    Pěstování plodin za zemědělské půdě - osevní postupy, využití pěstovaných plodin na farmě, moderní technologie při ekologickém hospodaření.   

    Zpracování mléka - výroba sýrů, tvarohů, jogurtů s použitím mléka ze spřátelené farmy.

    Fauna a flóra na farmě - hledání nehospodářských zvířat (myši, plži, zajíci, ptactvo, žížaly, hmyz atd.) a rostlin (byliny, dřeviny, léčivky atd.).

Naše farma je zapojená do zajímavého vzdělávacího  projektu  "SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA"

OČ SE JEDNÁ? 

Biofarma Pod Hájkem s.r.o., 512 36  Horní Branná 117
IČ 24736261      DIČ CZ699003051       

tel. +420 487 989 076, +420 910 050 070

KOUPIT BIO HOVĚZÍ